„Hasła” to dział, w którym będziemy brać na warsztat słowa-hasła związane z działalnością społeczno-kulturalną i nie tylko. Będą to słowa głębokie i szerokie, ważne i nieoczywiste – poszukujemy ich znaczeń, kolekcjonujemy skojarzenia, zderzamy ze sobą definicje, porównujemy przemyślenia. Tworzymy inspirujący, wielogłosowy kolaż, bo jesteśmy przekonani, że znaczenie tych słów jest zbyt ważne, aby dało się zmieścić je w jednej, wybranej definicji.

Czekamy na Twój głos! Jeśli chcesz dołożyć do naszego kolażu swoją cegiełkę – skojarzenie, myśl, cytat – napisz na adres mmk@e.org.pl, a w temacie wiadomości napisz: „Hasło”.

 

hasło: Aktywność

Aktywność społeczna polega na aktywnym zaangażowaniu człowieka w pracę instytucji, fundacji, partiach, klubach, itp. (źródło) Aktywność jest podstawową właściwością i sposobem istnienia człowieka w każdym okresie jego życia. Jest ona naturalnym stanem i niezwykle istotną cechą każdej jednostki, dzięki której może ona tworzyć i rozwijać swoją ludzką osobowość, a także przekształcać otaczającą rzeczywistość. Jest jednocześnie czynnikiem rozwoju i jego objawem.("Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji" pod red. Sabiny Guz, Teresy Sokołowskiej-Dzioby, Andrzeja Pieleckiego) Aktywność jest zdolnością, dzięki której człowiek może ustawicznie tworzyć i przekształcać siebie oraz swoje otoczenie zmierzając do samorealizacji. ("Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji" pod red. Sabiny Guz, Teresy Sokołowskiej-Dzioby, Andrzeja Pieleckiego)
Aktywność jest nie tylko środkiem, dzięki któremu człowiek tworzy siebie jako osobowość społeczną - dzięki niej człowiek ma także wpływ na kształtowanie i przekształcanie warunków swojego życia. ("Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji" pod red. Sabiny Guz, Teresy Sokołowskiej-Dzioby, Andrzeja Pieleckiego) Jednym z podstawowych źródeł aktywności człowieka jest dążenie do realizacji planów, zamierzeń, osiągania bardziej, lub mniej odległych celów.(" Budowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości ucznia" Magdalena Królikowska-Grzelak) Aktywne działanie jednostki jest fundamentalnym warunkiem orientowania się człowieka w świecie go otaczającym, poznawania przez niego rzeczywistości oraz zdobywania indywidualnego doświadczenia koniecznego w przystosowaniu się do złożonych i zmiennych okoliczności codziennego życia.("Aktywność dziecka w świetle poglądów współczesnej psychologii" opr. Teresa Kulbacka)
Aktywność społeczna jest tak samo ważna dla podtrzymania zdrowia człowieka, jak zajmowanie się sportem, dieta lub lekarstwa. (źródło) Według naukowców, aktywne kontakty i działania w ramach różnych grup i kolektywów społecznych przyczyniają się do obniżenia ryzyka zawału serca, udaru a nawet grypy. (źródło) Fazy Księżyca a aktywność człowieka - nie od dziś wiadomo, że Księżyc rządzi przypływami i odpływami wód w oceanach. Zdaniem badaczy człowiek jest równie podatny na wpływ ziemskiego satelity co ocean, gdyż w 80 procentach składa się z wody. Dlatego też nasza kondycja i zdrowie, słabnące lub wyostrzające się zmysły zależą od fazy Księżyca. (źródło )
Aktywność społeczna to udzielanie się społecznie poprzez czynny udział w organizacjach, stowarzyszeniach charytatywnych oraz zaangażowanie się w organizacje sportowe, religijne, polityczne, etc. (źródło)

Aktywność to? (mmk@e.org.pl)

Aktywność człowieka jest wyższą formą życia. (źródło )