„Hasła” to dział, w którym będziemy brać na warsztat słowa-hasła związane z działalnością społeczno-kulturalną i nie tylko. Będą to słowa głębokie i szerokie, ważne i nieoczywiste – poszukujemy ich znaczeń, kolekcjonujemy skojarzenia, zderzamy ze sobą definicje, porównujemy przemyślenia. Tworzymy inspirujący, wielogłosowy kolaż, bo jesteśmy przekonani, że znaczenie tych słów jest zbyt ważne, aby dało się zmieścić je w jednej, wybranej definicji.

Czekamy na Twój głos! Jeśli chcesz dołożyć do naszego kolażu swoją cegiełkę – skojarzenie, myśl, cytat – napisz na adres mmk@e.org.pl, a w temacie wiadomości napisz: „Hasło”.

 

hasło: Partnerstwo

Partnerstwo to otwartość szeroko rozumiana. Otwartość doprawiona chęcią działania rodzi partnerstwo. Kształt tego partnerstwa zależy od partnera, jeśli jest otwarty z chęcią działania to mamy mix sprawczy, dla którego rzeczy niemożliwe stają się możliwymi

- Piotr Wlizło, animator kultury, dyrektor Centrum Kultury w Żurominie

Miasta partnerskie to forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. W Europie formę tę powszechnie określa się terminami: miasta bliźniacze, miasta przyjacielskie (miasta zaprzyjaźnione) lub miasta partnerskie.

Partnerstwo? Po co komu? (mmk@e.org.pl)

Partnerstwo to...? (mmk@e.org.pl)

Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy jest zawierana pomiędzy dwoma równorzędnymi podmiotami, które deklarują chęć umacniania i wspierania przyjacielskich kontaktów oraz owocnej współpracy. Umowa reguluje zasady ich wspólnego działania.

 

Idea partnerstwa opiera się na zasadzie, że „razem można więcej

- Program Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
 

Partnerstwo, równorzędność, współpraca, dwoje, para, relacja, więzy, więź, związek

- Słownik synonimów

 

Partnerstwo to dialog.

www.dialogspoleczny.pl

 
 

Cechą związków partnerskich jest przyjazne współdziałanie, które pomaga tworzeniu głębokich więzi emocjonalnych.

- kampania społeczna „Partnerska rodzina”

Partnerstwo - równe traktowanie siebie nawzajem

- Słownik PWN

Partnerstwo – 10 skojarzeń

1. partnerstwo szkół (ceo.org.pl/portal/b_partnerstwo)
2. warunek konieczny
3. harmonia/równowaga/równe warunki
4. emergencja
5. niedoceniane
6. pierwsze moje skojarzenie i ważna rzecz odnośnie realizacji projektu
7. sojusznicy
8. fair play
9. dialog/szanowanie się i docenianie nawzajem
10. współzależność

- Zuza Naruszewicz, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Dla mnie partnerstwo to przede wszystkim... (mmk@e.org.pl)

Partnerstwo społeczne – termin, miejmy nadzieję, że będzie coraz szerzej używany w Polsce.
Oznacza współpracę organizacji rozmaitego typu - organizacji pozarządowych, organizacji biznesowych oraz organizacji administracji publicznej dla osiągnięcia wspólnego celu.  Celem tym często jest odpowiedź na zdefiniowany problem społeczny. Partnerstwo ma na celu zwiększenie zakresu oraz rodzaju działań, które się podejmuje dla rozwiązania trudnych kwestii społecznych.
Przykładem prób nawiązania partnerstwa społecznego jest ruch Fundacji Wspólna Droga na rzecz dzieci "ulicy" - w ramach działań Fundacja podejmuje rozmowy z organizacjami pozarządowymi, stara się pozyskać współpracowników w biznesie oraz w administracji. Organizuje kampanie społeczne, konferencje, dyskusje, programy grantowe, opracowuje poradniki dobrych praktyk oraz organizuje szkolenia dla pedagogów.

- Magdalena Szeniawska, Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Partnerstwo może być lokalne.
 

www.ngo-gmina.pl

Partnerstwo to platforma współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Partnerstwo w relacjach między ludźmi jest jak taniec, w którym konieczna jest harmonia, równowaga i współbrzmienie między partnerami. Dzieląc ze sobą swój czas, uwagę i zainteresowanie tworzy się unikatową i specyficzną przestrzeń "pomiędzy", w której może zaistnieć nowa jakość, nie będąca równowartością sumy jednostek. Partnerzy niczym tancerze kontaktu improwizacji, by współgrać ze sobą, muszą zarówno świetnie znać samych siebie - swoje ograniczenia i możliwości, jak i słuchać i wyczuwać partnera. Konieczne wydaje się zarówno słuchanie samego siebie, jak i wrażliwość w nastawieniu na sygnały płynące od partnera interakcji. Liczą się nawet najdrobniejsze niuanse i subtelna dynamika toczącej się pomiędzy nimi gry. By przekroczyć pewne granice, konieczna jest jednak także odpowiedzialność: za siebie, za partnera i za to co pomiędzy nami. Mimo iż prowadzenie płynnie przechodzi z jednego partnera na drugiego, każdy z nich musi wkładać w tą relację tyle samo siły, wysiłku i zaangażowania, by móc razem wspólnie tworzyć jedną nierozerwalną całość.

- Marta Wąs, psycholożka, pasjonatka tańca współczesnego

Należy pamiętać, że kluczem do sukcesu w tworzeniu partnerstwa jest przestrzeganie trzech ważnych fundamentów na których powinno być ono oparte tzn. dobrowolność, równość i zaangażowanie partnerów. Te elementy budują to co jest smarem partnerstwa czyli zaufanie do siebie nawzajem i ostatecznie umożliwiają rzeczywiste, wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów oraz wspólny podział ryzyka i korzyści.

BORIS – Biuro Organizacji Ruchu Inicjatyw Społecznych

Materiał wytworzony w ramach projektu zrealizowanego w programie Akademia Orange.