„Hasła” to dział, w którym będziemy brać na warsztat słowa-hasła związane z działalnością społeczno-kulturalną i nie tylko. Będą to słowa głębokie i szerokie, ważne i nieoczywiste – poszukujemy ich znaczeń, kolekcjonujemy skojarzenia, zderzamy ze sobą definicje, porównujemy przemyślenia. Tworzymy inspirujący, wielogłosowy kolaż, bo jesteśmy przekonani, że znaczenie tych słów jest zbyt ważne, aby dało się zmieścić je w jednej, wybranej definicji.

Czekamy na Twój głos! Jeśli chcesz dołożyć do naszego kolażu swoją cegiełkę – skojarzenie, myśl, cytat – napisz na adres mmk@e.org.pl, a w temacie wiadomości napisz: „Hasło”.

 

hasło: Spotkanie

Spotkanie osoby nieznajomej: zmień swoje plany. Z przyjacielem: miła niespodzianka. Spotkasz nieprzyjaciela: rozwiązanie jakiegoś trudnego problemu czy zagadnienia. Jeżeli nieprzyjaciel się uśmiecha: jakieś nieprzyjemności. Spotkanie bliskiego przyjaciela lub kochanka i traktowanie go jak zupełnie obcego wskazuje na dwuznaczne uczucia wobec kogoś, kogo uznajemy za bliskiego. Może w rzeczywistości nie chcemy angażować się w związek uczuciowy z tą osobą. (źródło) Spotkania z osobami dźwigającymi na swych barkach podobny problem pozwalają na wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia. To miłe spędzenie czasu, szansa na rozmowy nie tylko o problemach, modzie i dbaniu o swój wygląd.(źródło) Spotkanie uznajemy za udane, gdy przynajmniej część uczestników zostanie zaskoczona możliwością myślenia odmiennego od ich własnego, a inna lub ta sama część poczuje się zainspirowana. Spotkanie uznajemy za udane także wtedy, gdy wszyscy są z niego niezadowoleni, lecz po jakimś czasie spotkanie okaże się dla kogoś inspirujące. (źródło)
Grotowski porzucił teatr na rzecz badań, które należy umieścić na pograniczu takich dziedzin jak antropologia, psychologia, religioznawstwo czy teatrologia. Warsztaty, na które zjeżdżali się goście z całej Polski, z czasem również z zagranicy, stanowiły dla uczestników swoistą formę psychoterapii, pozostając jednocześnie przedsięwzięciami artystycznymi. Najważniejszą kwestią było spotkanie - komunikacja międzyludzka, rzeczywisty, szczery kontakt, jaki jest możliwy tylko dzięki pracy z ciałem. (źródło) Spotkanie i tylko spotkanie jest źródłem najgłębszych pytań metafizycznych - Józef Tischner (źródło) Spotkać - to coś więcej niż mieć świadomość, że inny jest obecny obok mnie lub przy mnie. Wmieszany w uliczny tłum mam świadomość, że obok mnie są inni ludzie, co jednak nie znaczy, że ich spotykam. Spotkanie jest wydarzeniem - Józef Tischner (źródło)
Przez spotkanie rozumiemy bezpośredni kontakt co najmniej dwóch podmiotów, który niesie ze sobą egzystencjalne konsekwencje. (źródło) Spotkać - to doświadczyć Transcendencji - Emmanuel Levinas (źródło)

Spotkanie to? (mmk@e.org.pl)