Street Foto

projekt koordynowany przez Kubę Mateję (MMK), 25 maja 2010, Dębica

 

Materiał wytworzony w ramach projektu zrealizowanego w programie Akademia Orange.