ORGANIZATOR PROJEKTU:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

powstało w 2002 roku – to młoda, a jednocześnie doświadczona, dynamiczna i prężnie działająca organizacja skupiająca animatorów kultury, trenerów, socjologów i artystów. Realizujemy kulturalne, artystyczne i społeczne działania na rzecz aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej świadomego współtworzenia, wzmacniania więzi społecznych i postawy obywatelskiej - zarówno w Warszawie, jak i na terenie całej Polski. Od 2002 roku dotarliśmy z naszymi działaniami do ponad 200 miejscowości, a w naszych projektach uczestniczyło ponad 6000 osób. Nasza misja to: „Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i innych".

Odwiedz nas na www.e.org.pl

.