Projekt „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach” prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „e” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu, którego celem jest wzmocnienie potencjału zarówno małych, lokalnych bibliotek publicznych, jak i całego systemu bibliotecznego w Polsce Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wysokości 28 milionów dolarów, przekazanym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Fundusze zostaną przeznaczone na szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie informatyczne bibliotek, wzmacnianie całego systemu bibliotecznego oraz działania informacyjne i promocyjne.

Więcej informacji: www.biblioteki.org

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.
Fundacja J&S
Pro Bono
Poloniae
(obecnie:
Fundacja
Pro Bono PL)
Fundacja
Wspomagania
Wsi
Fundacja
Orange
Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich

Dziękujemy za współpracę

.