„Linki” to dział, w którym proponujemy Wam dwie ścieżki – inspiracji i informacji. Jesteśmy przekonani, że warto poznawać dobre pomysły, ciekawe działania, ważne organizacje i instytucje. Z drugiej strony wiemy jak trudno w gąszczu informacji znaleźć te, które odpowiadają sprecyzowanym potrzebom młodych ludzi działających lokalnie. Proponujemy Wam „Inspiracje” – ścieżki do stron ważnych instytucji, organizacji i projektów – oraz „Niezbędnik” – zbiór linków, które poprowadzą Was do konkursów grantowych, wiadomości o stażach i stron zawierających informacje pomocne w sprawach organizacyjno-formalnych związanych z działalnością społeczne kulturalną.

Proponujemy Wam pierwszą porcję linków – stopniowo będziemy dorzucać kolejne.
Jeśli znasz ciekawą inicjatywę, atrakcyjny konkurs, ważną instytucję i chciałbyś dołączyć ten adres do naszych linków napisz na: mmk@e.org.pl a w tytule wiadomości wpisz „Linki”.

Dział redaguje Mateusz Konieczny.

 

Inspiracje

Wokół nas działają organizacje, duże i małe, zarejestrowane i nieformalne. Wszystkich łączy wspólny cel – realizacja pasji, marzeń, chęć zmiany przestrzeni, zaangażowanie na rzecz społeczeństwa, wspólnoty. Każde stowarzyszenie, grupa lub fundacja wybiera priorytet. To element wyróżniający, bo być może inni go nie zauważają lub nie chcą zauważyć. Co robią? Jak działają? Uczą, bawią, animują, tworzą sztukę – robią coś ważnego, nowego lub  niepowtarzalnego. Zmieniają świat na lepszy.

 

Organizacje/Instytucje

Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", Sejny
http://www.pogranicze.sejny.pl/
Sejny to miejsce, w którym łączą się różne kultury, różne czasy, różne opowieści. Ośrodek „Pogranicze” zajmuje się przerzucaniem mostów pomiędzy tym, co dalekie i bliskie, codzienne i niezwykłe, znane i nieznane – buduje przestrzeń dialogu. Dzięki działalności ośrodka różne pokolenia, kultury, tradycje, religie, języki i sztuki mogą spotkać się w jednym miejscu.

Ośrodek „Stacja Szamocin”, Szamocin,
http://www.stacjaszamocin.pl/
Teatr. Pasje. Marzenia. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin” to miejsce dla każdego, zarówno dla wrażliwych historyków, jak i dla osób szukających nowych przygód i wyzwań. Elementem łączącym wszystkich artystów jest teatr, pełen magii i niezwykłości. Odkryj tajemnice tej stacji. Być może Twój pociąg zatrzyma się właśnie tam!

Grupa „Rozrywkowa młodzież”, Krzaki
http://www.krzaki.info/
Fotografia. Film. Spotkania. Wywiady. Co tak naprawdę robią młodzi w Krzakach? Jak spędzają swój wolny czas? Jakie projekty realizują?  Grupa w swoje działania angażuje społeczność lokalną, a tym samym przyczynia się do promocji „małej ojczyzny”. Liczne zdjęcia, kartki pocztowe i filmy są dowodem na to, że w małej trzystuosobowej wiosce można zrobić ciekawy projekt, aktywizujący zarówno starszych jak i młodszych.

Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Warszawa
http://mierzwysoko.org.pl/
Grupa osób po studiach społecznych i psychologicznych wspólnie z młodymi ludźmi pokazuje, że można zmienić świat poprzez wspólnie działania, włączanie się w akcje, warsztaty, seminaria. Chęć kształtowania otoczenia i aktywizowanie społeczeństwa sprawiają, że realizowanie pasji i marzeń jest możliwe, w zasięgu ręki. Pomagając innym, pomagamy sobie… co nowego na Brzeskiej?

Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Warszawa
http://www.praktycy.org/
Jak pracować z „trudną młodzieżą”? Stowarzyszenie pokazuje, że przemoc nie musi być narzędziem lub elementem „komunikacji”, że można bez niej żyć, istnieć w grupie. Pomiędzy nami nie ma różnic, jesteśmy tacy sami. Kultura sprawia, że wspólnie można podjąć nowe działanie lub wyzwanie. Dzięki łamaniu postaw wyuczonej bezradności i motywowaniu do pracy nad sobą zmieniamy siebie i nasze otoczenie.

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa
http://www.funbec.eu/
Bęc Zmiana działa na rzecz rozwoju kultury oraz upowszechniania jej w przestrzeni publicznej. Fundacja inicjuje zdarzenia angażujące młode pokolenia, pokazując jak tworzyć, realizować i promować swoje pomysły. Stwarza także miejsce do spotkania się dwóch światów – twórców i odbiorców. Od 2003 roku Bęc Zmiana wydaje magazyn „notes.na.6.tygodni”, będący źródłem informacji o polskiej kulturze i sztuce, a także projektach artystycznych i nowych pomysłach na działanie.

Akademia PSTRYK, Warszawa
http://www.akademiapstryk.pl (strona w języku angielskim)
Stowarzyszenie aktywnych animatorów, poświęcających swój czas i energię młodym ludziom, głównie dzieciakom z warszawskiej Pragi. Działania Akademii PSTRYK pobudzają kreatywność, zachęcają do twórczego myślenia, szukania nowych pomysłów i ciekawych rozwiązań. Animatorzy, wykorzystując fotografię otworkową, przybliżają dzieciom i młodzieży historię Warszawy.

Stowarzyszenie Katedra Kultury, Warszawa
http://katedrakultury.pl
Stowarzyszenie Katedra Kultury, działające przy Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, skupia animatorów, działaczy, społeczników, którzy są przekonani o konieczności przyjmowania wobec otaczającej rzeczywistości społecznej i kulturowej postawy czynnej. Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiane uczestnictwo w kulturze, a także wzmacnianie, propagowanie i popularyzowanie aktywności społecznej. Organizacja wspólnie z Instytutem Kultury Polskiej współtworzy specjalizację „Animacja kultury”.

Stowarzyszenie Grupa Studnia O., Warszawa
http://www.studnia.org
Stowarzyszenie opowiadaczy, łącząc tradycje literatury ustnej (bajki, baśnie, mity, eposy, historie autorskie) z działalnością animacyjną i edukacyjną, pokazuje, że opowiadanie stanowi atrakcyjną formułę poznawania innych kultur i staje się językiem dialogu międzykulturowego. Grupa Studnio O. prowadzi projekty badawcze, organizuje spotkania oraz widowiska narracyjne, które nawiązują do tradycji starożytnego sympozjonu, gdzie opowieści harmonijnie współistnieją z dyskursem naukowym, muzyką i elementami uczty.

Stowarzyszenie „Dom Tańca”, Warszawa
http://domtanca.art.pl
Celem Organizacji jest poznawanie, dokumentacja i upowszechnienie muzyki, śpiewu i tańca tradycyjnego w jak najwierniejszej, niestylizowanej postaci. Jednym z elementów działań „Domu Tańca” są spotkania z artystami starszego pokolenia, przybliżające polski folklor, starodawne melodie i grę na instrumentach w dawnej manierze. Stowarzyszenie próbuje rozwiązać problem powszechnej bariery  wobec własnej tradycji.

Grupa Okołofotograficzna, Warszawa
http://grupaokolofotograficzna.blogspot.com
Nieformalna, ale skuteczna grupa animatorów kultury, pragnących choć trochę zmienić sposób patrzenia na świat poprzez fotografię i sztukę. Przyjaciele działają i pracują w różnych organizacjach m.in. Towarzystwie Inicjatyw Twórczych ę, Fundacji Impact, Fundacja Kultury, Fundacji Partners Polska, Klubie Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszeniu Katedra Kultury… - spotykają się na ul. Tarczyńskiej o godz. 20:00, gdzie planują nowe projekty i działania.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
http://www.fpds.pl
Fundacja  pomaga mieszkańcom ponad 20 regionów Polski zmieniać swoje otoczenie – rozwijać współpracę lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego. Wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa), realizuje sześć długoletnich programów, które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Polaków. Działania obejmują m.in. pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową.

Fundacja Impact, Warszawa
http://www.art-impact.pl
Fundacja organizuje wydarzenia artystyczne z wielu dziedzin sztuki, inicjuje współpracę artystów i animatorów kultury krajowych i zagranicznych, podejmuje działania inspirujące aktywne uczestnictwo w kulturze, rozwija dialog międzykulturowy, wpływa na integrację społeczną. IMPACT współorganizuje OFF/ON Warszawa Europejski Tydzień Filmowy oraz Re:wizje Inwazja Sztuki Niezależnej.

Fundacja Partners Polska, Warszawa
http://www.fpp.org.pl
Fundacja, wspierając demokratyczne procedury podejmowania decyzji, propaguje kulturę konstruktywnego rozwiązywania sporów, a w dalszej perspektywie - podniesienie jakości życia i pokoju. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą są realizowana we współpracy z innymi organizacjami budującymi zrozumienie między ludźmi, społeczeństwami i kulturami. Fundacja realizuje programy edukacyjne popularyzujące wiedzę teoretyczną i umiejętności pokojowego radzenia sobie z konfliktami.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
http://csw.art.pl
Centrum jest miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. CSW realizuje wystawy, prezentacje teatru wizualnego, performances, koncerty muzyki współczesnej, pokazy filmów eksperymentalnych i sztuki video oraz warsztaty twórcze, jak również zdarzenia artystyczne stojące na pograniczu różnych dyscyplin. W Zamku Ujazdowskim funkcjonuje Biblioteka i Czytelnia Artystyczna oraz Videoteka udostępniająca zapisy filmowe wydarzeń artystycznych. Kino prowadzi regularny program Kina Artystycznego, organizuje też cykle specjalnych pokazów, międzynarodowych festiwali i program kina letniego.

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
http://www.csw.torun.pl
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, otwarte w czerwcu 2008, jest jedną z najnowszych przestrzeni dedykowanych w całości sztuce współczesnej w Polsce. Stawiając na nowoczesną, intermedialną i interdyscyplinarną formułę działania, zróżnicowany program, międzynarodowe kooperacje, stwarzając atmosferę sprzyjającą twórczemu wypoczywaniu, CSW stanowi miejsce otwartej dyskusji nad najważniejszymi zjawiskami w sztuce. Poprzez wystawy, wykłady, seminaria, programy rezydencyjne dla artystów, publikacje, działania edukacyjne, a także tworzenie kolekcji, CSW Znaki Czasu aktywnie włącza się w obieg sztuki współczesnej.

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdańsk
http://www.laznia.pl
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia jest najlepiej rozpoznawalną instytucją wystawienniczą w Trójmieście. Poza głównym nurtem wystawienniczym w jej dorobku jest mnóstwo koncertów, prezentacji filmowych, spotkań i paneli dyskusyjnych, warsztatów plastycznych i muzycznych. Łaźnia prowadzi szereg cyklicznych projektów.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
http://www.mck.krakow.pl
Działalność Międzynarodowego Centrum Kultury skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. Zainteresowania twórców centrum obejmują: dorobek cywilizacji europejskiej, wielokulturowość Europy Środkowej, tożsamość i pamięć, dialog kultur i społeczeństw, ochronę zabytków, politykę kulturalną, fenomen miasta historycznego, a także genezę i rozwój sztuki nowoczesnej. MCK jest narodową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym. Hasłem wywoławczym jej działalności jest interdyscyplinarność.

 

Projekty/inicjatywy

Korzenie Siekierek - historia pisana losami rodzin
http://www.korzeniesiekierek.pl
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Dorożkarnia odkrywa prawdziwą historię Siekierek. Inicjatywa pokazuje, że dzieje „małej ojczyzny” można poznać poprzez rozmowy, spotkania, stare fotografie i odtwarzane opowieści. To dzięki nim przeszłość zostaje przybliżona, ta prawdziwa, bez tajemnic, czasem okrutna. Szczególnym elementem projektu jest mapa wyobrażeniowa, podążająca śladem ciekawych osób, ich przeżyć i historii.

Nasz Park
http://naszpark.pl
Inicjatywa społeczna zapoczątkowana przez Jacka Powała. Dzięki zaangażowaniu sąsiadów tuż przy samym wyjściu ze stacji metra  Kabaty w Warszawie udało się stworzyć prawdziwy park. Wspólny cel, aktywność i chęć zmiany otaczającej rzeczywistości są przykładem działania społeczeństwa obywatelskiego. Pomysłodawca projektu na rok 2010 zaplanował akcję "Sęk w tym, że może tu być Twoje drzewo z dedykacją dla kogoś kogo kochasz".

Pępek Europy
http://www.7czerwca.org.pl/
Kampania profrekwencyjna „Pępek Europy”, koordynowana przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, jest przykładem działania łączącego zarówno pojedyncze osoby jak i grupy czy organizacje. Wszyscy dążyli do wspólnego celu – zachęcenia Polaków do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 roku. Lokalne i ponadregionalne działania budowały przekonanie że Europa jest tu i teraz, bliska codzienności każdego Polaka. Ponadto gmina Podkowa Leśna, w której odnotowano największą frekwencję  wyborczą (50,86 proc.) otrzymała tytuł Pępka Europy.

Atlas wsi - internetowa encyklopedia polskich wsi
http://www.atlaswsi.pl
Atlas Wsi jest inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi mającą na celu zebranie opisów polskich wiosek, miejscowości, osad. Do współpracy zaproszeni są wszyscy mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Konkurs stwarza szansę nie tylko do lepszego poznania miejscowości w swojej okolicy, ale przede wszystkim zaprezentowania ich użytkownikom Internetu.

Kadra Kultury
http://kadrakultury.pl
Kadra Kultury stwarza możliwości podnoszenia i rozwoju kompetencji kadry zarządzającej oraz przygotowania specjalistów pod kierunkiem polskich i zagranicznych ekspertów tak, aby nowocześnie zarządzane placówki, stały się centrami lokalnej aktywności twórczej otwartymi na potrzeby coraz bardziej wymagających odbiorców. Komponentami programu są szkolenia skierowane do przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych, doradztwo - konsultacje z wyszkolonymi przez NCK trenerami i konsultantami. Na stronie internetowej prezentowane są opracowania na temat linii grantowych dostępnych dla sektora kultury i polityki kulturalnej, artykuły z zakresu zarządzania kulturą, wykazy polskich i międzynarodowych instytucji działających na rzecz sektora oraz zapowiedzi interesujących wydarzeń z tej dziedziny. Realizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

W roku 2010 oferta szkoleniowa obejmuje 6 głównych bloków tematycznych: prawo, finanse, doskonalenie kompetencji menadżera kultury, zarządzanie projektem, fundusze UE, komunikacja i promocja. Szkolenia zostały dostosowane do specyfiki sektora kultury oraz potrzeb i oczekiwań osób zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego. Terminarz i szczegóły na temat szkoleń dostępne są na stronie http://www.kadrakultury.pl/szkolenia.php

Kultura się liczy!
http://kulturasieliczy.nck.pl
W ramach kampanii „Kultura się liczy!” Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury oraz Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim rozpoczęły cykl seminariów „Kultura i rozwój”. Spotkania służą prezentacji najnowszej myśli z obszaru szeroko rozumianej ekonomiki kultury i sztuki oraz dyskusji na temat doświadczeń międzynarodowych i wyników badań w kontekście polskich problemów rozwojowych. Do udziału w seminarium organizatorzy zapraszają badaczy, menadżerów kultury, polityków i przedstawicieli władzy publicznej, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców.

Czerwiec Aktywnych Społeczności
http://www.aktywnespolecznosci.pl
Ogólnopolska społeczno – edukacyjna kampania promująca obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Inicjatywy powinny ukazywać obywatelską aktywność i współdziałanie mieszkańców, instytucji, organizacji. Akcja umożliwia zaprezentowanie różnorodnych działań obywatelskich i lokalnych na szerszym forum. Zgłoszenia lokalnej kampanii społecznej przyjmowane są do 29 maja 2010 roku. Przeprowadzona akcja społeczna powinna zostać udokumentowana m.in. przez zdjęcia, krótkie opisy, informacje w lokalnej prasie, wypowiedzi uczestników, nagrania dźwiękowe, filmiki.

Slot Art Festival
http://www.slot.art.pl
Największy, czterodniowy festiwal kultury alternatywnej w Polsce, którego program obejmuje dziesiątki koncertów rozgrywających się na 7 scenach, ponad 120 warsztatów z różnych dziedzin sztuki, wykłady, wystawy, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne oraz happeningi. SAF odbywa się na terenie jednego z największych w Europie kompleksów pałacowo-klasztornych w Lubiążu k/Wrocławia. W tym roku Slot Art Festival rozpocznie się 6 lipca. Udział w festiwalu jest płatny.

Platforma Kultury
http://www.platformakultury.pl
Stworzony przez Narodowe Centrum Kultury interaktywny portal poświęcony kulturze i edukacji kulturalnej - pierwszy portal w polskim Internecie będący kompendium wiedzy o sektorze kultury, edukacji kulturalnej i animacji kultury. Serwis jest pomyślany jako obszerna baza aktualności dotyczących programów NCK (Dom Kultury+, Mapa Kultury, Kadra Kultury, Kurs na Kulturę, Obserwatorium Kultury, EDUK, Kultura się liczy) i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (m.in. Edukacja+) oraz inicjatyw partnerskich, sieci partnerów lokalnych, działań poszczególnych instytucji kultury.

Materiał wytworzony w ramach projektu zrealizowanego w programie Akademia Orange.